Bestrating en
wegenbouw

De materialen die nodig zijn voor de aanleg of voor het herstellen van opritten, parkings, wegen, voet- en fietspaden zijn steeds beschikbaar uit onze ruime voorraad betonartikelen.

Producten

Boorden en greppels

 

Boordstenen houden de verschillende elementen in de tuin op hun plaats.  Ze sluiten je verharding in en houden woekerende planten veelal binnen de perken.  Ze worden meestal gelijk, of iets lager dan de bovenzijde van de verharding geplaatst zodat je er maar weinig van ziet.  Ze kunnen ook kleine hoogteverschillen opvangen.

 

 

Het afvoeren van regenwater is de belangrijkste functie van watergreppels. Deze afvoergoten zijn er voor zowel privaat als voor openbaar gebruik. Ontdek ons uitgebreid gamma voorraadproducten.

 

Kolken en rijwegdeksels

Een straatkolk, aangesloten op een riool, is een voorziening om regenwater af te voeren. Straatkolken zijn dikwijls uitgerust met een stankslot om te voorkomen dat gassen vanuit het riool overlast opleveren.  Daarnaast hebben veel kolken een zandvanger, dit is een verdiept gedeelte waar zand en andere bezinkende delen.

Deze deksels zijn geschikt voor het plaatsen in rijstroken van wegen en straten, langs en dwars over de weg.

052 35 69 69