Waterdoorlaatbare oplossingen

Het is steeds moeilijker om hemelwater in de bodem te laten dringen. Dat komt onder andere door de grote toename van verharde oppervlakken zoals wegen en parkings.  De oplossing ligt in  waterdoorlatende verhardingen, die toestaan dat water in de bodem kan infiltreren.

Meer info over waterdoorlaatbare oplossingen

052 35 69 69