Van de Velde Beton

Heb ik een vergunning nodig voor de bestrating van mijn oprit?

Bestrating en wegenbouw, Tuin en oprit
Kandla klinkers Grijs

Wanneer je een oprit wilt bestraten, is het belangrijk om te weten of je daarvoor een vergunning nodig hebt. In België zijn er verschillende wetten en regels die van invloed zijn op de vergunningplicht voor opritten. Hieronder bespreken we de belangrijkste factoren die hierbij een rol spelen.

Vergunningsplicht bij een oprit aanleggen

In principe is voor het aanleggen van een oprit een stedenbouwkundige vergunning vereist. Deze vergunning moet worden aangevraagd bij de gemeente waarin je woont. De vergunningplicht geldt echter niet in alle gevallen. Zo zijn er enkele vrijstellingen waarbij geen vergunning nodig is.

Vrijstellingen bij bestrating van een oprit

Een vergunning is mogelijk niet nodig wanneer de oprit zich op jouw eigen perceel bevindt. Het is aan te raden om advies in te winnen bij de stedenbouwkundige dienst van je gemeente. In sommige gevallen kan er sprake zijn van enkel een meldingsplicht. Dit betekent dat je de gemeente wel op de hoogte moet stellen van de werkzaamheden, maar dat er geen vergunning nodig is.

Regelgeving rond verhardingen

Bij het aanleggen van een oprit heb je de keuze uit verschillende soorten verhardingen, zoals beton en klinkers. Het is belangrijk om hierbij rekening te houden met de lokale wetgeving en de Vlaamse wetgeving. Zo kan het zijn dat er bepaalde eisen worden gesteld aan de materialen die worden gebruikt of aan de afvoer van regenwater.

De Vlaamse overheid heeft enkele richtlijnen opgesteld waaraan opritten moeten voldoen. Zo moeten opritten voldoende waterdoorlatend zijn, om wateroverlast te voorkomen. Ook moeten opritten goed bereikbaar zijn voor hulpdiensten.

Lokale wetgeving ivm bestrating van een oprit

Naast de Vlaamse wetgeving kan het ook zijn dat er lokale wetgeving van toepassing is rond bestrating van jouw oprit. Zo kan de gemeente waarin je woont bijvoorbeeld aanvullende eisen stellen aan de oprit, zoals de breedte van de oprit of de kleur van de gebruikte materialen.

Waterdoorlatende bestrating: de verschillende opties

betonnen Grasdallen

Tegels

Grasbetontegels: Grasbetontegels bieden een unieke balans tussen groen en verharding. Je kunt ze combineren met grasperken of met volle tegels. Ze bieden een stevige ondergrond en tegelijk een waterdoorlatende structuur, die grasgroei toelaat.

Grasbetontegels kun je aanleggen in stroken of je kunt beslissen om er je volledige (voor)tuin of oprit mee te betegelen.

Waterpasserende-klinkers

Klinkers

Waterdoorlatende klinkers: Deze klinkers hebben een poreuze structuur. Hierdoor staan ze water toe om door kleine openingen in de steen weg te sijpelen in de grond.

Waterpasserende klinkers: Dit zijn betonstraatstenen die door hun vormgeving een bredere voeg toelaten. Hierdoor kan regenwater ter plaatse tussen de voegen in de ondergrond doordringen.

grind Ecomix 5/8

Grind

Siergrind: Granulaten passen bij elke bouwstijl en kunnen gebruikt worden voor tuinen, paden en opritten. (Belgisch) grind is prachtig combineerbaar met perken, groenstroken, struiken en bomen.

Qua kleur en afmetingen zijn er talloze mogelijkheden. Ook Grindstabilisatieplaten, zoals nodagravelplaten en geotextiel zijn een populaire keuze.

Vergunning voor het aanleggen van een oprit aanvragen

Wanneer je een vergunning nodig hebt voor het aanleggen van een oprit, moet je deze aanvragen bij de gemeente waarin je woont. Het is belangrijk om hierbij rekening te houden met de geldende wetgeving en eventuele lokale eisen. Het aanvragen van een vergunning kan enige tijd in beslag nemen, dus het is verstandig om hier op tijd mee te beginnen.

Jouw specialist in bestrating van opritten

Of je een vergunning nodig hebt voor het bestrating van een oprit hangt af van verschillende factoren, zoals de grootte van de oprit en de gebruikte materialen. Het is belangrijk om hierbij rekening te houden met de geldende wetgeving en eventuele lokale eisen. Bij twijfel kan je het beste contact opnemen met de gemeente waarin je woont.

Heb je meer vragen? Wij helpen je graag verder.

052 35 69 69