Rollinstones

De kasseiklinker van Van de Velde Beton is beschikbaar in een uitgebreid kleurengamma.  De rolinstone is de gedroomde oplossing om een rustieke, landelijke uitstraling te geven aan uw tuin, oprit of terras.

Bent u meer geïnteresseerd in moderne vormgeving en geometrische figuren, geen nood, de rolinstone is er ook voor u.

Genuanceerd of effen, de rolinstone voldoet altijd aan uw persoonlijke smaak.  Naast de gangbare standaardcombinaties is het mogelijk om uw persoonlijke samenstelling te maken;  alle kleuren zijn immers afzonderlijk verkrijgbaarRolinstones worden gefabriceerd met porfiersteenslag, een mineraalgesteente dat geen water opslorpt en met portlandcement, de beste cementkwaliteit.

Donkere kleuren genieten de voorkeur onder vruchtenbomen of op plaatsen waar de wagen staat.  Zo zullen sporen van olie en/of banden minder opvallen.

Om een mooie nuancering te verkrijgen en kleurverschillen te vermijden, raden wij u aan om de ROLINSTONES uit minstens 3 pakken te mengen en ze steeds verticaal te verwerken. Tevens adviseren wij om bij de aanvang van de werken de stenen voor de totale oppervlakte te laten leveren .

Witte vlekken of kalkuitbloeiing worden veroorzaakt door bepaalde klimatologische omstandigheden. Het gaat weg zoals het gekomen is. Neerslag en veelvuldig gebruik versnellen de verdwijning van dit fenomeen.

Om uw rolinstones blijvend mooi te houden volstaat het om ze regelmatig af te borstelen en heel af en toe af te spuiten met een tuinslang. Reinigen met een hogedrukreiniger is af te raden omdat hierdoor het oppervlak poreuzer wordt.  Dit heeft tot gevolg dat de stenen snelle vuil en groen worden. Een jaarlijkse behandeling met Grovert volstaat voor een algen- en mosvrij terras of oprit.

Plopsaland 14x14x6 * Oker-donkerbruin * Ocre-brunfoncé

Plopsaland 14x14x6 * Zwart & oker-donkerbruin * Noir & ocre-brunfoncé

Plopsaland 20x4x6 * Bruin * Brun

14x1x4x6 * Zand & zwart * Sable & noir

14x14x6 * Zand & ivoor * Sable & ivoir

10x10x6 * Herfst * Automne

20x4x6 * Grijs & zwart * Gris & noir

20x4x6 * Grijs & zwart * Gris & noir

20x6x4 * Grijs * Gris

Plopsaland 20x4x6 * Bruin * Brun

14x14x6 * Blue Lagoon

14x14x6 * Basalt

20x4x6 * Carbon

14x14x6 * Basalt

Basalt-14-14-6-1

Meer info over rollinstones en kleurplaat

Zwart niet getrommeld * Noir non tambouriné

Zwart nietgetrommeld * Noir non-tambouriné

Zwart getrommeld * Noir tambouriné

Zand getrommeld * Sable tambouriné

Wit niet getrommeld * Blanc non tablouriné 20x20x6

Wit niet getrommeld * Blanc non tambouriné 14x14x6

Wijnblad-rustiek getrommeld * Feuille de vigne-rustique tambouriné

Wijnblad getrommeld * Feuille de vigne tambouriné

Toendra getrommeld * Toendra tambouriné

Titaan niet getrommeld * Titane non tambouriné20x20x6

Terra Nova getrommeld * Terra Nova tambouriné

Savanne niet getrommeld * Savanne non tambouriné

Rustiek getrommeld * Rustique tambouriné

Saffier niet getrommeld * Saphire non tambouriné

Rood-heide-zwart getrommeld * Rouge-bruyère-noir tambouriné

Rood niet getrommeld * Rouge non-tambouriné

Rood-heide-zwart getrommeld * Rouge-bruyère-noir tambouriné

Oker-donkerbruin getrommeld * Ocre-brun fonce tambouriné

Oker niet getrommeld * Ocre non tambouriné

Bruin niet getrommeld * Brun non tambouriné

Kravaal getrommeld * Kravaal tambouriné

Karteloo niet getrommeld * Karteloo non tambouriné

Jura niet getrommeld * Jura non tambouriné

Ivoor getrommeld * Ivoir tambouriné

Impala getrommeld * Impala tambouriné

Groen niet getrommeld * Vert non tambouriné

Herfst getrommeld * Automne tambouriné

Ferro niet getrommeld * Ferro non tambouriné

Ferro niet getrommeld * Ferro non tambouriné

Colmar getrommeld * Colmar tambouriné

Carbon niet getrommeld * Carbon non tambouriné

Blue lagoon niet getrommeld * Blue lagoon non tambouriné

Bruin-zwart niet getrommeld * Brun-noir non tambouriné

Basalt getrommeld * Basalt tambouriné

Menu
052 35 69 69