Grondkering

Een grondkering is een constructie die er voor zorgt dat het verschil in maaiveldhoogte aan beide zijden wordt opgevangen. Als grondkering kan gekozen worden voor verschillende opties …

L-elementen

Meer info over niveauverschillen opvangen?

052 35 69 69